Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Brněnské kláštery II.

V minulém článku jsme si prošli tři z brněnských klášterů a jejich historii. Dnes si připomeneme další tři – stejně jako předchozí už většinou neslouží svému původnímu účelu. Založení prvního z nich spadá opět do doby působení Lucemburků. Král Jan Lucemburský na přání své manželky Elišky Přemyslovny přeměnil původní knížecí dvorec zvaný Královská zahrada na […]

Publikováno v:Místa

Brněnské kláštery

V městě Brně i v jeho okolí se nachází několik více i méně významných klášterů. Dnes se zastavíme u tří z nich a připomeneme si historii tří původně  gotických stavebních komplexů. Augustiniáni se v Brně usídlili již v roce 1344 a 1350  a Jan Jindřich Lucemburský založil jejich klášter na nynějším Moravském náměstí. Tento nejstarší […]

Publikováno v:Místa

Brněnský znak

Brněnský městský znak je jedním z nejstarších znaků u nás. Na první pohled zaujme svou jednoduchostí, kdy se vymyká vzhledem od většiny tehdejších znaků, převážně zobrazují hrazené město či část opevnění, anebo, u poddanských měst, se v některé části objevuje šlechtický erb, ať už v podobě čestného štítku, jednoho z polí, nebo dokonce jako celý […]

Publikováno v:Heraldika

Pečetění

Nejstarší pečeti pocházejí od Asyřanů, užívali je Židé i Babyloňané, Egypťané je zdobili zobrazením svého posvátného brouka scarabea. Původní funkce pečeti spočívala v určení a ověření totožnosti dané osoby a v uzavření listiny. Spojovala dvě hliněné tabulky, papyrové svitky se omotávaly provázkem s pečetí. V Římě se hojně užívaly pečetní prsteny, jejichž otisk byl osobním […]

Publikováno v:Nezařazené

Místní názvy

Orientace našich předků v krajině, kterou obývali, bývala vcelku jednoduchá. Většinou zde žili od svého narození až do smrti a důvěrně znali každý kopec, les, pole a louku. Věděli o sobě všechno a tudíž bylo každému jasné, komu které pole či louka patří. Zvláštní jména nebyla zapotřebí.. Dokonce i stanovení hranic mezi vesnicemi se ještě […]

Publikováno v:Místa

Smrt kmotřička

Po celé věky je pro nás smrt představuje vážný a neřešitelný problém, který se bytostně dotýká naší osobnosti.Máme z ní strach, a to všichni bez výjimky, věřící i ateisté. Na druhé straně však smrt zůstává naší jedinou, nevyhnutelnou jistotou a nutí nás přemýšlet o smyslu života. Je těžké se s ní vyrovnat, zvláště, když si […]

Publikováno v:Nezařazené

Závoj nevěsty

Stále jej pociťujeme jako nedílný atribut svatebního oděvu nevěsty. Historie závoje sahá až do starověku, kde jej palácové dámy i prosté ženy užívaly jako ochranu pleti proti slunci a prachu. Jeho symbolický význam je stejný jako u kterékoliv jiné pokrývky hlavy, šátku, čepice či klobouku – chránit to, co máme uvnitř uloženo, ochraňovat naši osobnost. […]

Publikováno v:Svatba

Nevěsta

Slovo, které je společné všem slovanským národům, původně neoznačovalo ženu v den jejího sňatku, ta byla zvána mladucha, ale tu, která byla nově vdaná, tedy dnešní mladou paní.  K nevěstě patřila a dodnes patří bílá barva, což zdaleka není jen módní záležitost, která se většinou rychle mění. Naopak, jedná se o prastaré vyjádření symbolického významu, […]

Publikováno v:Svatba

Nemanželské děti

Narození dětí mimo manželství bylo z církevního hlediska zcela nepřípustné, leč lidská sexualita si očividně nikdy poroučet nedala, a tak se tyto případy vždy vyskytovaly. V 17. století celkem výjiměčně, avšak nárust byl progresivní, až vyvrcholil v průběhu 19. století. Jestliže dříve byly matky s nemanžeskými dětmi zapisovány ve zvláštním oddílu na konci matriky, a […]

Publikováno v:Rodina

Kmotrovství

Matriční zápisy o kmotrech jsou zdrojem informací o společenském dění v dané lokalitě a v daném čase, i o změnách, které v této oblasti probíhaly. Kmotrem mohl být každý plnoletý člověk. Katolická církev chápe kmotra jako duchovního otce dítěte (o duchovní matce se nemluví), i když i tato interpretace vypadala v praxi asi trochu jinak, […]

Publikováno v:Kmotrovství