Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Kmotry a kmotři

Veškeré záležitosti kolem porodů bývaly celkem logicky a přirozeně doménou žen, které si předávaly své zkušenosti a vzájemně je sdílely. Kmotra byla tou ženou, která zastupovala matku při křtu, jak o tom svědčí i původ slova pocházejícího z latinského commater. Slovo kmotr vzniklo přechýlením, tedy jako odvozenina. Kmotra, matka, žena je původní. V matrikách se […]

Publikováno v:Kmotrovství

Křest

Slovo křest je v naší oblasti známé až s příchodem křesťanství a dostalo se k nám ze západní Evropy, patrně ze starohornoněmčiny. Jeho doslovný význam je „zkristusiti“. Pokřtěním bylo dítě uvedeno do společenství křesťanů, i když je třeba předpokládat, že původně existovaly jiné iniciační rituály, při nichž mladí lidé byli přijímáni do společnosti dospělých, což […]

Publikováno v:Kmotrovství

Genetické linie

V současném společenském povědomí stále přetrvává věky proklamovaný patriarchální názor, že hlavní genetická spojnice je linie otcovská. Otec jako hlava rodiny, otec jako ten, po němž získáváme rodné příjmení. Naštěstí výzkum v oblasti genetiky rychle pokračuje a třebaže je výzkum teprve v počátcích, jedno je jisté – dědíme geny po matce i po otci stejnou […]

Publikováno v:Genealogie

O matrikách

Putování za předky začíná v matrikách, které zůstávají jediným spolehlivým zdrojem tohoto poznávání osobní a rodinné historie. Zpočátku bývá hledání snadné, narazíme na česky, čitelně a úhledně psané zápisy, s postupem směrem do minulosti je vše stále komplikovanější. Záznamy postrádají čitelnost, jsou psány německy a latinsky, písmo se mění a tvary jednotlivých písmen tehdejších abeced […]

Publikováno v:Matriky

Cesta ke kořenům

Vydáme-li se po stopách svých předků, musíme si být vědomi toho, že tato cesta nebude snadná. Ruku na srdce – kdo z nás zná podrobnosti že života svých babiček a dědečků, možná něco, ale o svých prarodičích máme většinou už jen mlhavé informace. Něco jsme třeba v dětství zaslechli, něco se v rodině povídá, o […]

Publikováno v:Matriky