Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Mapa Moravy

Mapa Moravy, jak ji zachytil Jan Amos Komenský. Za povšimnutí stojií růžově značená území v dnešním Slezsku, tehdy ovšem patřící k Moravě. Podobně je tomu s Opavskem – dnes mylně považovaným za slezské knížectví: Opavsko bylo součástí Moravy, 1. července 1782 bylo císařským dekretem rakouské Slezsko a Opavsko spojeno s Moravou do jednoho správního celku, […]

Publikováno v:Místa

Hranice

Roku 1169 daroval olomoucký kníže Bedřich rajhradskému klášteru locum qui Hranice vulgo dictur čili místo, vesnici Hranice. V jiných pramenech jsou Hranice psány jako Graditz nebo Rayngicz. V listině, datované 1201, jsou Hranice uvedeny už jako město. Původ jména je vysvětlován až v hranické kronice z 18. století. Jméno symbolizuje moravskou zemskou hranici, na sever […]

Publikováno v:Místa