Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Brněnské kláštery II.

V minulém článku jsme si prošli tři z brněnských klášterů a jejich historii. Dnes si připomeneme další tři – stejně jako předchozí už většinou neslouží svému původnímu účelu.

ZDRAVOTNICTVÍ - BRNO - NEMOCNICEZaložení prvního z nich spadá opět do doby působení Lucemburků. Král Jan Lucemburský na přání své manželky Elišky Přemyslovny přeměnil původní knížecí dvorec zvaný Královská zahrada na klášter dominikánek u kostela sv. Anny, který v Královské zahradě stál a je připomínán již roku 1317.  Tento klášter, umísněný v chráněné říční poloze, vymezené svrateckým náhonem, byl za švédského obléhání vypleněn a posléze neušel reformám císaře Josefa II, který jej dekretem zrušil a rozhodl o jeho přeměně na špitál. Tím započala pproměna bývalého kláštera v Císařsko-královský všeobecný zaopatřovací ústav, jenž s mnoha dostavbami, přestavbami a přístavbami funguje dodnes jako Fakultní nemocnice u svaté Anny.

1170165894-dVznik kláštera menších bratří – minoritů – není spolehlivě doložen. Přestože listina krále Václava I. potvrzuje fundaci kláštera s kostelem svatých Janů z roku 1231, není jasné kdo byl fundátorem – podle tradice snad Velen Černohorský z Boskovic. Klášter byl pak místem posledního odpočinku pro Boskovice až do vymření tohoto rodu. Podle jiné pověsti to byl “Přibyslav znaku tří štik”. Ať tak či onak, klášter byl jednou z prvních kamenných brněnských staveb, postupně barokizovanou, a během reformace se stal centrem katolicizmu v Brně. Jako jeden z mála přežil reformy Josefa II. i bombardování za druhé světové válce, třebaže byl značně poškozen,neunikl však zabrání komunistickým režimem. Po změně režimu v roce 1989 se minorité opět ujali svého majetku a jejich klášter je tedy jediným místem v Brně, kde stejný řád působí již téměř 800 let.

300_108251Posledním klášterem dnešního triptychu bude dominikánský klášter a kostel sv. Michala. Ani jeho vznik nelze přesně datovat, odhaduje se někdy kolem let 1235-1240, kdy byl románský kostelík  sv. Michala a prostor mezi ním a hradbou přidělen dominikánům. Ve středověku již patřil k největším klášterům v zemi. Dominikáni se záhy věnovali vzdělávání – ke klášteru patřila vyšší škola bohovědná, připojená k univerzitě v Praze, která však po husitskách válkách zanikla. Neudržovaný kostel podlehl rozpadu a zkázu dokonalo švédské obléhání.  Nový objekt byl pak postaven za přispění Viléma z Kounic. Ani tento klášter neunikl reformám Josefa II., byl zabrán a využíván jako vojenské skladiště.  Po napoleonských válkách, kdy klášter sloužil jako lazaret a vězení, byl brněnským biskupem Schrattenbachem určen jako seminář pro výchovu kněží.


Publikováno v:Místa

Zanechte reakci