Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Brněnské kláštery

V městě Brně i v jeho okolí se nachází několik více i méně významných klášterů. Dnes se zastavíme u tří z nich a připomeneme si historii tří původně  gotických stavebních komplexů.

000005239Augustiniáni se v Brně usídlili již v roce 1344 a 1350  a Jan Jindřich Lucemburský založil jejich klášter na nynějším Moravském náměstí. Tento nejstarší augustiniánský klášter při kostelu svatého Tomáše stál původně vně městských hradeb, byl však brzy obehnán vlastní hradbou, která navazovala na městské opevnění. Kostel byl koncipován jako hrobka moravských markrabat a je zde pohřben Jošt Moravský, jenž, byl ve své době významným politikem evropského formátu. Klášter získal také církevní výjimku – jeho představený byl infulovaným opatem, který má právo nosit mitru. Zároveň je brněnský opat jediným augustiniánským opatem na světě, jelikož augustiniáni, jakožto žebravý řád, titul opata neužívají.

images2Všeobecně známý je augustiniánský klášter na Starém Brně jehož historie sahá daleko před příchod řádu augustiniánů. Klášter byl založen královnou Eliškou Rejčkou, která je v kostele také pochována,  v roce 1323 pod názvem Aula Sanctae Mariae a obývaly ho cisterciačky. Augustiniáni se do kláštera na Starém Brně přestěhovali až v roce 1783, kdy byli donuceni dekretem Josefa II. opustit svůj vlastní klášter u kostela svatého Tomáše,  jehož prostory byly změněny na moravské místodržitelství.  Klášter se světově proslavil především vědeckým působením v oblasti genetiky, neboť své pokusy a výzkumy zde prováděl  Řehoř Mendel. Méně známým faktem je, že se zde dostalo i vzdělání jinému moravskému velikánovi, skladateli Leoši Janáčkovi.

pamatky_kartuz_bigPosledním klášterem, který si připomeneme, je kartuziánský klášter v Králově poli, založený roku 1375 markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským, který zde měl původně svou rezidenci s rozlehlými pozemky, odtud název Královo pole. Klášter, coby majitel okolních pozemků a obcí, úspěšně hospodařil, jeho poloha mimo chráněný prostor města Brna však znamenala problém zejména v dobách válečných, především za husitských válek a v průběhu třicetileté války, kdy byl  klášter i se svým okolím zpustošen. Na konci 18. století byl klášter zrušen dekretem císaře Josefa II. a poté byl využíván jako kasárna. Dnes je objektu sídlí katedra  informatiky VUT Brno. Smutným krokem, který zničil pozdně barokní historickou hodnotu celého komplexu, bylo stržení jižního křídla a vybudování “moderních” učeben ve velmi nevkusném přístavku.

Publikováno v:Místa

Zanechte reakci