Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Kauza Jakobínka – II. odpověď České pošty

Zpráva o stavu Jakobínky pro PhDr Janu Volfovou v Praze 2006-09-05 Vážená paní doktorko, předem mé zprávy vyjasnění vlastnictví Jakobínky, Česká Pošta se necítí vlastníkem předmětné věže neb dle zápisu na Katastrálním úřadě a v majetku ČP tato věž neexistuje. České poště je státem svěřeno hospodaření s pozemkem na němž věž stojí. Česká pošta je státní podnik […]

Publikováno v:Místa

Kauza Jakobínka – I.

V roce 2006 navštívily dvě členky Živé historie hrad Rožmberk a vyslechly povzdech průvodkyně o věži Jakobínce, nejstarší dochované stavbě hradního areálu, která se nezadržitelně rozpadá a kterou její vlastník, Česká pošta, neopravuje. Vznesli jsme tedy dotaz na Českou poštu a odpověď nám připadala téměř zábavná. O dva roky později jsme zjistili, že se s […]

Publikováno v:Místa

Mapa Moravy

Mapa Moravy, jak ji zachytil Jan Amos Komenský. Za povšimnutí stojií růžově značená území v dnešním Slezsku, tehdy ovšem patřící k Moravě. Podobně je tomu s Opavskem – dnes mylně považovaným za slezské knížectví: Opavsko bylo součástí Moravy, 1. července 1782 bylo císařským dekretem rakouské Slezsko a Opavsko spojeno s Moravou do jednoho správního celku, […]

Publikováno v:Místa

Hranice

Roku 1169 daroval olomoucký kníže Bedřich rajhradskému klášteru locum qui Hranice vulgo dictur čili místo, vesnici Hranice. V jiných pramenech jsou Hranice psány jako Graditz nebo Rayngicz. V listině, datované 1201, jsou Hranice uvedeny už jako město. Původ jména je vysvětlován až v hranické kronice z 18. století. Jméno symbolizuje moravskou zemskou hranici, na sever […]

Publikováno v:Místa

Brněnské kláštery II.

V minulém článku jsme si prošli tři z brněnských klášterů a jejich historii. Dnes si připomeneme další tři – stejně jako předchozí už většinou neslouží svému původnímu účelu. Založení prvního z nich spadá opět do doby působení Lucemburků. Král Jan Lucemburský na přání své manželky Elišky Přemyslovny přeměnil původní knížecí dvorec zvaný Královská zahrada na […]

Publikováno v:Místa

Brněnské kláštery

V městě Brně i v jeho okolí se nachází několik více i méně významných klášterů. Dnes se zastavíme u tří z nich a připomeneme si historii tří původně  gotických stavebních komplexů. Augustiniáni se v Brně usídlili již v roce 1344 a 1350  a Jan Jindřich Lucemburský založil jejich klášter na nynějším Moravském náměstí. Tento nejstarší […]

Publikováno v:Místa

Místní názvy

Orientace našich předků v krajině, kterou obývali, bývala vcelku jednoduchá. Většinou zde žili od svého narození až do smrti a důvěrně znali každý kopec, les, pole a louku. Věděli o sobě všechno a tudíž bylo každému jasné, komu které pole či louka patří. Zvláštní jména nebyla zapotřebí.. Dokonce i stanovení hranic mezi vesnicemi se ještě […]

Publikováno v:Místa