Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Kauza Jakobínka – II. odpověď České pošty

Zprávimgphpa o stavu Jakobínky pro PhDr Janu Volfovou v Praze 2006-09-05

Vážená paní doktorko,

předem mé zprávy vyjasnění vlastnictví Jakobínky, Česká Pošta se necítí vlastníkem předmětné věže neb dle zápisu na Katastrálním úřadě a v majetku ČP tato věž neexistuje. České poště je státem svěřeno hospodaření s pozemkem na němž věž stojí.

Česká pošta je státní podnik založený za účelem poskytování poštovních služeb a není financován z rozpočtu státu ani jinak dotován, zároveň to však znamená, že udělení státních grantů pro státní podnik je v rozporu s pravidly poskytování těchto (zde končí kreativita).

Přesto nám stav věže není lhostejný a v průběhu mnoha let se možností opravy a rehabilitace stavu Jakobínky zabýváme; je zpracován stavebně historický průzkum věže, návrh památkové sanace, předběžné kalkulace na výstavbu lešení. Věž však zatím stojí v pozadí neb bylo nutno financovat provozně využívané objekty zámku. V minulosti cca 5 let zpět byly vyměněny kompletně střešní krytiny, provedena rekonstrukce kotelny, podíleli jsme se nemalou částkou na kanalizační shybce a napojení hradu na ČOV Obce Rožmberk, započali jsme s výměnou oken jižní fasády. Celkové vynaložené náklady za toto období překročily 6 milionů korun.

K věži samotné ještě podotýkám, že Vaše informace o vnitřním stavu není pravdivá, neb 19-20 července tohoto roku proběhlo místní šetření(osobně jsem byl na místě) a mohu vás sdělit, že uvnitř věže nic propadlého není.

Mohu vás ubezpečit, že i já bych z hlediska profesního radši opravoval objekt historického významu věže Jakobinka, než se zbýval opravami záchodů, chodeb a skladů pošt avšak pro zjištění řádného chodu České pošty, potřeb jejích zákazníků a zaměstnanců vím, že druhá varianta mé práce je důležitější.

S pozdravem Svatopluk Těšina vedoucí odd INV1 OZ Stč

Publikováno v:Místa

Zanechte reakci