Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Kmotrovství

KmotrMatriční zápisy o kmotrech jsou zdrojem informací o společenském dění v dané lokalitě a v daném čase, i o změnách, které v této oblasti probíhaly.
Kmotrem mohl být každý plnoletý člověk. Katolická církev chápe kmotra jako duchovního otce dítěte (o duchovní matce se nemluví), i když i tato interpretace vypadala v praxi asi trochu jinak, protože například, jestliže mlynář Václav Lutonský z Lužné u Vsetína byl za svůj život kmotrem 138 dětem, je obtížné si představit, jak toto své poslání zvládal. Obecně platilo, že žádost o kmotrovství se neodmítala, neboť byla chápána jako služba bližnímu.
V 17. století se většinou jako kmotři vyskytují v matričních záznamech představitelé zámožnějších vrstev – mlynáři, hostinští, bohatí sedláci, rychtáři. Snad zde hrála roli prestiž, snad také vítaný dárek pro právě narozené dítě.
Později se struktura kmotrů postupně mění, stále více se objevují příslušníci bližší či vzdálenější rodiny, nebo blízcí sousedé. Tento vývoj vrcholí v polovině 19. století, kdy je již ustálený zvyk mít pro všechny děti stejné kmotry, kteří se stávají součástí rodiny a jsou chápáni jako náhradní rodiče, jimž je prokazována stejná úcta jako pravým rodičům, což lze chápat jako pokus o posílení rodinných vazeb, neboť v té době se rodina, jako pevná, základní ekonomická a sociální jednotka, začíná rozpadat.
V matrikách jsou také zapisována narození dětí šlechticů, ovšem šlechtici jako kmotři jsou uváděni pouze u dětí šlechtických, výjimečně u dětí ze zámožných vrstev. Naopak, snad jako kompenzace, se v 18. století vyskytují jako kmotři šlechtických dětí žebráci – výraz oné falešné barokní skromnosti.
Sledovat kmotry v matrikách je výhodné i v častých případech, kdy se v lokalitě vyskytují rodiče stejného jména a příjmení ve stejné době, což bývá dost časté. Potom jsou právě kmotři spolehlivým údajem, který umožňuje určit, které dítě patří dotyčné manželské dvojici.

Publikováno v:Kmotrovství

Zanechte reakci