Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Něco málo z historie daní II.

Od poloviny 19. století se datují daně přímé: daň z výdělku, zavedená roku 1813 a daň z příjmů od roku 1849, i daně nepřímé, které tehdy obsahovaly daň potravní z vína, moštu, z prodeje lihovin, z masa a cukru, a daně z věcí spotřebovatelných, tj. z hracích karet, kalendářů a periodických tisků.

S vývojem daňové soustavy se vyvíjela také činnost státních úřadů oprávněných k vybírání a účtování daní, zároveň docházelo k proměnám a inovacím administrativních postupů. Jako jeden z příkladů uveďme postup v rakousko-uherské monarchii z konce 19. století, kdy byly ve Vídni a v Uhrách zavedeny poštovní poukázky, jejichž přijetí poplatník potvrdil na přiloženém korespondenčním lístku a posléze potřebnou částku disciplinovaně uhradil. V Uhrách bylo toto opatření odůvodňováno tím, aby plátci „nemusili konati cestu často dalekou k bernímu úřadu.” Jak ohleduplné.

Z  několika krátkých pohledů do historie patrné, že i my konáme dnes podobně jako naši předkové, jen možná s tím rozdílem, že si na svém příslušném úřadu, bez ohledu na jeho vzdálenost, vyzvedneme patřičný formulář, jenž pak řádně vyplněný tamtéž odevzdáme a nebo zaplatíme daňovému poradci, který vše učiní za nás a my přidáme svůj a zaplatíme.

A stejně jako naši předchůdci se snažíme doufat, že stát s našimi daněmi naloží moudře a hospodárně, tak, aby to bylo ku prospěchu nás všech – neboť, jak se dočteme v moderních definicích daní : „… jde o povinnost bez práva na přímé protiplnění, na jehož základě by musel stát poskytnout něco konkrétního těm, kteří daň platí.” Trochu to tedy vypadá, že se můžeme cítit stejně bezbranní jako naši předci. Práva v demokratické společnosti nás poučují o tom, že máme možnost ovlivnit celý tento proces tím, zvolíme-li do Parlamentu tak odpovědné a fundované zástupce, kteří s penězi nás všech budou hospodařit skutečně co nejlépe. Snadné nebo nesnadné, skutečné či neuskutečnitelné? Hlavně stále stejné, byť zdokonalené, nic nového pod naším sluncem.

Publikováno v:daně

Zanechte reakci