Živou historii neseme v sobě, my, potomci těch, kteří přežili.
        S každou vteřinou vzniká nová historie a v ní uplývají naše životní
        radosti i strasti.
        Občas je dobré se zastavit a ohlédnout se nazpět.
        To abychom potom lépe viděli dopředu.

sdružení

Pečetění

otakarii-pecetNejstarší pečeti pocházejí od Asyřanů, užívali je Židé i Babyloňané, Egypťané je zdobili zobrazením svého posvátného brouka scarabea.

Původní funkce pečeti spočívala v určení a ověření totožnosti dané osoby a v uzavření listiny. Spojovala dvě hliněné tabulky, papyrové svitky se omotávaly provázkem s pečetí.

V Římě se hojně užívaly pečetní prsteny, jejichž otisk byl osobním symbolem určitého člověka značící: „to jsem napsal já, za tím si stojím“.

V Evropě u Merovejců, v dynastie Franské říše, pod níž se později sjednotily germánské státní útvary, se poprvé v 5. století začala pečeť dávat na spodní část listiny, aby se tak odlišila pravost královských listin. V té době, po pádu Říma a po období stěhování národů, kdy velmi klesla vzdělanost, a kdy se ani králové neuměli podepsat, zastávala pečeť nezpochybnitelnou úlohu.

Od 13. století se pak z Itálie rozšířil zvyk ověřovat listiny u notáře podpisem a pečetí.

My lidé už jsme takoví, že vždycky chceme mít to, co mají ti druzí, výše postavení, třeba by to byli samotní panovníci. Potrpíme si za odznaky vlastního sebeurčení, vyjadřující naši výlučné postavení, nebo příslušnost k určité společenské vrstvě.

Postupně tedy začali pečeti užívat představitelé šlechty a duchovenstva, později i zámožní měšťané, vznikaly pečeti řemeslnických cechů a obecní pečeti.

S postupující gramotností se sice význam pečetí zmenšoval, v osobním měřítku byly nahrazeny podpisem.

Nezmizely však docela, neboť ve směsi tvořící pečetní vosk byly tři díly rumělky, která  způsobuje proslulou červenou barvu. Třebaže známe i černé a zelené pečeti , červeň a kulatost se dodnes zachovala v razítkách soudců, notářů a daňových poradců. O tom, že v nás stále budí respekt, není pochyb.

Publikováno v:Nezařazené

Zanechte reakci